CEI Bell-lloc

CEI Bell-lloc

Al Centre d’Educació Infantil Bell-lloc ha acabat els dos cursos que van iniciar al gener. En tots dos la participació ha estat molt bona, ja que tant al COF Primeres converses com al d’Amor matrimonial 1 s’hi han inscrit 15 matrimonis.

El CEI continua apostant per la formació dels pares i les mares i no deixa d’oferir els cursos d’orientació familiar als matrimonis de l’escola i d’animar-los a assistir-hi, així com també a les conferències periòdiques que es promouen al centre, ja que són eines en les quals es transmet una idea que és primordial: que els pares són els primers i irrenunciables educadors dels seus fills, i tenen aquesta tasca entre mans.