Camp Joliu-La Vinya

Camp Joliu-La Vinya
 L’orientadora familiar Montse Febrer ha fet una sessió del Curs d’Orientació Familiar  “Primeres Decisions” a una desena de matrimonis de l’escola La Vinya i Camp Joliu (L’Arboç del Penedés).
La sessió va ser molt participativa i es va poder parlar de diferents temes educatius com el reforç positiu, les comparacions entre germans i la importància d’educar en llibertat.  El COF de La Vinya-Camp Joliu és de cinc sessions i es desenvolupa entre febrer i abril.