FERT Batxillerat

FERT Batxillerat

Cada trimestre, el centre educatiu FERT Batxillerat convoca una reunió de pares i mares, amb dos objectius: informar de la marxa del curs i compartir un tema educatiu sobre l’adolescència. Des de fa molts anys, el FERT Batxillerat té l’ajut dels moderadors del FERT per impartir aquestes conferències trimestrals i d’inici i clausura de curs, amb una assistència molt nombrosa dels pares i les mares dels alumnes de 1r i 2n de batxillerat.

Segons informa la Direcció del centre, els nostres moderadors tenen molt de prestigi i gran poder de convocatòria, ja que la mitjana d’assistència se situa entorn de les 150 persones.