Assemblea IFFD Espanya

Assemblea IFFD Espanya

El passat dia 25 d’abril, va tenir lloc l’assemblea anual de l’IFFD Espanya, aquesta vegada, de forma extraordinària, via en línia. Hi van assistir els membres que pertanyen a la junta, repartits entre els diferents CEOF (centres d’orientació familiar) d’Espanya.

Es van aprovar els comptes de l’exercici anterior i el pressupost per al proper any.

Es va comentar, així mateix, la necessitat d’oferir formació als moderadors per impartir les sessions en línia i poder acabar els cursos en marxa, ja que la dinàmica serà, per força, diferent de la de les sessions presencials.