Assemblea IFFD Espanya

Assemblea IFFD Espanya

El 25 d’abril va tenir lloc l’assemblea que convoca trimestralment la junta directiva de l’IFFD Espanya, a la qual van assistir unes 40 persones arribades des de diversos CEOF (centres d’orientació familiar).

En primer lloc, José Miguel Cubillo, president de l’IFFD Espanya, va tenir una intervenció en la qual va animar tots els centres a acudir al Congrés de Mèxic i en la qual va donar els detalls econòmics i la possibilitat d’allotjar-se amb famílies mexicanes als matrimonis interessats que no es puguin pagar l’estada en un hotel.

Tot seguit, va tenir lloc la conferència del senyor Luis Manuel Calleja, professor de l’IESE, sobre el mètode del cas, que va ser molt interessant.

Per finalitzar, Toni Guarner, director del FERT, va presentar el Campusfert, un espai a la xarxa on és possible descarregar-se els casos, les notes tècniques i els fulls de seguiment del curs.

A l’assemblea general es van aprovar els comptes del 2014 i la memòria del curs 2013-2014.