Assemblea anual de socis

Assemblea anual de socis

El 21 de febrer va tenir lloc l’Assemblea anual ordinària de l’Associació FERT, en la qual es va presentar la Memòria del curs i els comptes de l’exercici 2016-2017, es va aprovar el pressupost per al curs següent i es va fer el nou nomenament de càrrecs de la junta directiva.

Hi van assistir els membres de la Junta del FERT, així com alguns socis.