Ambient de lectura

Ambient de lectura

L’ambient de lectura a casa millora el rendiment escolar

Des de fa temps, pedagogs i sociòlegs de l’educació es pregunten com influeix el nivell econòmic dels pares en el rendiment escolar dels fills. Alice Sullivan i Matt Brown , investigadors de l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres , s’han fixat en els hàbits de lectura a casa per aclarir aquesta qüestió . La seva conclusió és que el nivell cultural dels pares , la freqüència amb què es llegeix als nens de petits i que després llegeixen d’adolescents és més important que l’origen social i el nivell d’ingressos dels pares .

Gràcies a la base de dades British Cohort Study , que recopila informació sobre 17.000 britànics nascuts el 1970 , Sullivan i Brown han pogut analitzar els hàbits de lectura d’uns 6.000 d’ells. L’estudi ( 1) compara el que llegien als 5 , 10 i 16 anys amb els resultats que van obtenir a aquestes edats en exàmens de vocabulari , ortografia i matemàtiques .

La primera conclusió és que els alumnes que llegeixen per gust als 10 i 16 anys solen obtenir millors resultats en els tres tipus d’exàmens , sobretot en els de vocabulari . Els que llegeixen amb freqüència als 10 anys , i segueixen llegint llibres i diaris als 16 més d’una vegada a la setmana, obtenen sobre la resta d’alumnes un avantatge del 14,4% en vocabulari , 10% en matemàtiques i 8 , 6% en ortografia .

Que un nen acostumat a llegir tingui bon vocabulari i ortografia no és molt sorprenent . Però sí ho és que també millori els seus resultats en matemàtiques . Com s’explica això? Per Sullivan , ” és probable que l’hàbit de llegir amb freqüència ajudi els nens a assimilar ia comprendre la nova informació que reben , alhora que millora la seva atenció en la resta de matèries ” .

El nivell d’estudis dels pares i els seus hàbits de lectura influeixen més en les notes que el seu origen social

Lectors des de petits

El seguiment en el temps que fa l’estudi permet comprovar que els hàbits de lectura no s’improvisen . Normalment , els que llegeixen per gust als 10 i 16 anys els seus pares els llegien contes als 5 anys . Aquest ambient de lectura a casa depèn de diversos factors , un dels quals és el nivell cultural dels pares . Per exemple : si els pares tenen dificultats per llegir és més improbable que llegeixin als seus fills o que ells mateixos llegeixin en el seu temps lliure .

Segons l’estudi, el nivell cultural dels pares està condicionat pels seus estudis i pels seus hàbits de lectura abans que pel seu origen social . Els fills de pares amb títol superior i que a més llegeixen sovint obtenen sobre la resta d’alumnes un avantatge del 4,2% en vocabulari , 3% en matemàtiques i 1,8 % el ortografia .

De cara a la política educativa , l’estudi recomana combatre l’analfabetisme funcional dels pares ( a Gran Bretanya el 15% dels adults tenen dificultats per llegir i escriure) i fomentar la lectura dels nens en el seu temps lliure .