Amor Matrimonial 3

Amor Matrimonial 3

Un grup de moderadors, liderats per Xavier Reguart com a director del nou programa, elaboren els materials (casos, notes tècniques, guions tècnics, etc.) del programa “d’Amor Matrimonial 3”, que estarà a punt per impartir-se el febrer de 2015.

Des del novembre de 2013, data en què es van començar a esbossar els continguts del programa, fins ara, han mantingut diferents reunions en què s’han treballat els temes necessaris per poder llançar els primers cursos pilot en el primer trimestre de 2015.

Amor Matrimonial 3 es dirigirà a matrimonis al voltant de les bodes de plata i s’oferirà en primera instància a pares i mares amb fills a batxillerat.