Al habla con: R. Moix

Al habla con: R. Moix

Ramón Moix és Llicenciat en Filosofia i Ciencies de l´Educació. Professor d´Educació General Bàsica. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes. Master en Direcció de Recursos Humans. Orientador Familiar. Està casat i és  pare de tres fills.

–        Què et va portar a l’Orientació Familiar? Com van ser els teus inicis?

Fent memòria recordo de manera grata  el primer curs d’orientació familiar que vaig fer com a participant, aquest em va mostrar un camp immens en quant a poder ajudar a altres pares de família a reflexionar en la seva gran tasca d’educar al seus fills. Primer com a pare primerenc que era i també  com a professional de l’educació vaig pensar que podria fer una estupenda contribució.

Visiono la primera moderació d’un cas amb els nervis i la il·lusió a la vegada tant per la presència de persones responsables del Fert com en la primera sessió a famílies en un COF.

–        Per la teva formació estàs capacitat  per dirigir sessions  d´O.F. dins d’un ampli espectre  de temes, però quin és  el que més t’agrada?  

Els temes que més m’agraden són el caràcter i coneixement dels fills, l’educació en valors i la comunicació, tant a nivell de parella com entre pares i fills, i sobre tot en l’optimisme a l’hora de educar.

En les edats del programa de primeres lletres considero que és on realment els pares han de fer l’esforç de posar-se les piles i fer un esforç afegit en quant a hàbits i valors i posar els fonaments en les arrels de l’educació en llibertat. Tal i com transcriu Victor Küppers en el seu llibre  “El efecto actitud”

Siembras un pensamiento y cosechas una acción
Cosechas una acción y siembrass un hábito
Siembras un hábito y cosechas un carácter
Siembras un caràcter y cosechas un destino

–        En el teu cas, a més de moderar casos, dones conferències i imparteixes sessions de formació a professors . En quina d’aquestes vessants et trobes més còmode?

Sens dubte en la que fa referència a l’acció directa amb les famílies, sobre tot en les sessions d’orientació familiar on s’utilitza  la metodologia del cas, on pots fer fluir els pensaments dels altres, interactuar amb els matrimonis  i així fer-los partícips en el fet de compartir les experiències, reflexionar i transferir millores a la pròpia acció familiar.

–        La teva esposa- Victòria – també es moderadora del FERT. Què aporta aquesta circumstància  a la vostra condició de moderadors?

Aporta reflexions conjuntes, intercanviar perspectives sobre els casos i les maneres d’abordar-los i també fer més sortides junts, (no la deixo acudir sola a una moderació a les nit) que ens permeten una comunicació més intensa lluny de les presses diàries.

–        Quins consells donaries als matrimonis que en breu va a participar a un COF

Sobre tot que estiguin oberts a escoltar les experiències dels altres matrimonis, que no es desanimin perquè segur que  fan moltes coses bé, que es proposin “parlar” del  que poden fer millor  per augmentar l’alegria a casa, entre tots els membres de la família, moltes vegades només és qüestió de propòsits ferms és a dir canviar alguna estratègia i posar el mitjans.

Desig, capacitat i esforç amb el denominador comú de l’optimisme a l’hora d’educar.

–        Davant la velocitat amb que s’estan produint els canvis a la nostra societat, com veus el futur de l’Orientació Familiar?

Cada vegada més veig la necessitat de que els pares comparteixin les seves preocupacions i facin un front comú envers l’educació en valors. De vegades els pares ens podem trobar molt sols, l’ambient, els mitjans de comunicació i d’altres agents socials no ajuden massa.  Per tant és  en l’àmbit de l’orientació familiar  on es poden donar les condicions més òptimes per poder créixer com a pares.