Al CEI Bell-Lloc

Al CEI Bell-Lloc

Els matrimonis que s’han inscrit al curs Amor matrimonial 2 al CEI Bell-Lloc (Girona) ja han desenvolupat, en un ambient familiar, la segona sessió del programa.

En cada sessió general, els matrimonis aprofundeixen, debaten, pregunten i aporten possibles solucions als problemes que extreuen del cas que treballen. I, amb els criteris i les pautes que el moderador exposa com a conclusió final, tots s’emporten, molt satisfets, feina i deures per posar en pràctica a casa.