A Sant Joan Despí

A Sant Joan Despí

El 15 de desembre, convidats per la Parròquia Sant Joan Baptista, de Sant Joan Despí, va tenir lloc una sessió de promoció de l’Orientació Familiar, a la qual hi varen assistir uns 30 matrimonis, majoritàriament joves.

En Josep Mª Adell va explicar la importància de dedicar temps a formar-se i a pensar en la pròpia família i en l’educació dels fills. El curs que finalment començara l’11 de gener serà “Amor Matrimonial II”.