A Ljubljana

A Ljubljana

Com a continuació del suport que la IFFD està prestant per facilitar el desenvolupament de Family Enrichment en molts països, el dissabte 14 d’abril es va viatjar per segona vegada a Ljubljana (Eslovènia,) per impartir un taller de formació a moderadors i caps d’equip locals i moderar una sessió del programa “Personal Project”, al que assisteixen amb gran participació una vintena de joves eslovens.

Les sessions es fan en anglès quan el moderador és de fora del país.