… A l’inici de la vida adulta

… A l’inici de la vida adulta

Dimarts 29 de gener, va tenir lloc la reunió trimestral amb les famílies de secundària i batxillerat, d’Institució Lleida – Terraferma.

La conferència, titulada “5 missatges a l’inici de la vida adulta”, va anar a càrrec del Sr. Xavier Amat. A més a més de mostrar com són els nois i noies adolescents, va donar pautes concretes i molt pràctiques per viure i fer més amable la comunicació amb ells.