A Camerun

A Camerun

Com és costum en els últims anys, l’Associació d’Orientació Familiar de Camerun ha organitzat recentment el Dia de les famílies, que consisteix en una sèrie de sessions i workshops que tracten sobre la família. Aquest any, el programa ha versat sobre aquests dos punts: “Com educar els nostres fills per ser líders” i “Educació i afectivitat”, i hi han participat més de 600 persones. Amb activitats com aquesta, la població d’aquest país mostra cada vegada més el seu interès per la institució de la família.