A Oxford i Londres

A Oxford i Londres

El 2 de febrer van començar en paral·lel i amb unes hores de diferència dues edicions del programa “Amor Matrimonial”, un a la ciutat d’Oxford i l’altre a Oakwood School, al sud de Londres, tots dos amb una gran participació de matrimonis amb molta il·lusió per aprendre.

A petició de la IFFD les dues sessions van ser dirigides per Luis Carreras, moderador del Fert.

L’orientació familiar està creixent amb força al Regne Unit i ja hi ha bastants ciutats en què s’organitzen cursos: la propera serà Glasgow. La major part de les sessions les dirigeixen moderadors locals, que s’han anat formant en els últims anys.