Sessions de formació

Sessions de formació

María José Ruiz Pastor, psicòloga, psicoterapeuta i directora de formació de l’IFFD Espanya, va impartir la tercera sessió del programa FM40. Els temes d’aquesta jornada van fer referència a la unitat educadora del matrimoni i a la importància de la jerarquia dels amors, i en una segona sessió de psicologia es va parlar sobre els diferents models de temperament i caràcter.

El departament tècnic del FERT continua fent un esforç per transmetre una bona formació al seu equip de moderadors, per poder respondre a les necessitats actuals dels pares i les mares de família.