A Camerun

Com és costum en els últims anys, l’Associació d’Orientació Familiar de Camerun ha organitzat recentment el Dia de les famílies, que consisteix en una sèrie de sessions i workshops que tracten sobre la família.

A Camerun

Congrés a Mèxic

Diego Barroso, com a membre del Comitè organitzador del Congrés, va impartir una sessió per explicar com van els preparatius, les conferències i els grups de treball sobre els quals es treballa i va animar els assistents a inscriure-s’hi.

Congrés a Mèxic

Curs al centre Lenoarmi

La idea d’organitzar un COFal centre Lenoarmi, va sorgir de la necessitat de donar oportunitats a la gent jove de millorar el seu matrimoni a través de l’experiència del professor que dirigeix la sessió i dels seus “col·legues” del curs.

Curs al centre Lenoarmi

Cof’s en FUNDESEM

FBS es la escuela de negocios de gran prestigio en Alicante. Tras su reciente proceso de renovación, la escuela ha pedido colaboración a la “Associació FERT”, para impartir formación a sus alumnos sobre temas de familia.

Cof’s en FUNDESEM

Cursos pilot AM3

Amb gran expectació, s’han impartit els tres cursos pilot del nou programa. L’experiència, que ha tingut bona acollida i ha estat molt positiva per als participants del curs, ens ha fet veure la importància i l’interès que té l’amor matrimonial.

Cursos pilot AM3

FERT Batxillerat

Des de fa molts anys, el FERT Batxillerat té l’ajut dels moderadors de la nostra associació per impartir les conferències trimestrals i d’inici i clausura de curs, amb una assistència molt nombrosa dels pares dels alumnes de 1r i 2n de batxillerat.

FERT Batxillerat

La intel•ligència emocional

No fa gaire anys ningú dubtava de la importància del quocient intel·lectual (QI) com a validador de la intel·ligència i com a criteri, en certa manera, d’excel·lència a la vida

La intel•ligència emocional

Estiu Diferent 2015

La màquina per organitzar l’Estiu Diferent 2015 ha començat a rodar. Tornem a organitzar-lo als hotels Port-Ainé (Lleida) i Nievesol (Osca), que ofereixen les seves instal·lacions per una nova edició d’aquestes vacances per a tota la família.

Estiu Diferent 2015

Assemblea anual de socis

El 25 de febrer ha tingut lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació FERT, en la qual s’ha presentat la Memòria i s’han aprovat els comptes anuals de l’exercici 2013-2014.

Assemblea anual de socis

A València

S’han iniciat els COF al Col·legi Vilavella de València en els quals col·laboren alguns moderadors del FERT. La foto mostra una instantània de la sessió “Preadolescents”.

A València